Pasūtīt preces “Miniride” e-veikalā Pircējs var:
1.Reģistrējoties “Miniride” e-veikalā – ievadot reģistrācijas formā nepieciešamos datus;
2.Nereģistrējoties “Miniride” e-veikalā.

Pircējs, pasūtot preces  pasūtījuma formā attiecīgajos informācijas laukos norāda Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, precīza piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai pārdotu preces/pakalpojumus “Miniride” e-veikalā, pirkuma apstrādes analīzes un tiešām mārketinga vajadzībām.
Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču/pakalpojumu pārdošanas mērķiem, Pircējs arī piekrīt, ka Preču pasūtīšanai nepieciešamās informācijas ziņas tiks nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
Pircējs, reģistrējoties “Miniride” e-veikalā, un pasūtot preces, apņemas glabāt un neizpaust nevienam pieslēgšanās informāciju.
Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz reģistrācijas formā, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.
Pircējam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai viņa personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus.
Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai aizsargātu datus no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.